Skip to content

Zabawa językowa ze smokiem Sylabotem

Language Play with Syllabo the Dragon

February 17, 2024

@ Tallaght County Library

12 to 1 pm

Creative workshop

Suitable for children 3 to 6

Language:

Polish

Free

Please note:

Booking is required. When you reserve a child ticket the accompanying adult is included. Children must be under the supervision of an accompanying adult at all times.

Podczas naszych zajęć dzieci będą miały wyjątkową okazję zaprzyjaźnić się ze Smokiem Sylabotem, który jest nie tylko sympatycznym towarzyszem zabaw, ale także wspaniałym przewodnikiem po świecie języka i nauki. Razem będziemy się świetnie bawić poprzez gry, piosenki i kreatywne zajęcia. Pani Ola, doświadczony logopeda, poprowadzi ,,Gimnastykę buzi i języka Polonijnego Smyka’’, podczas której dzieci będą doskonaliły zdolności językowe. Nasze spotkanie ma na celu dostarczenie radości z nauki oraz wspieranie rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dzieci w sposób przyjazny, innowacyjny i angażujący.

During our sessions, children will have a wonderful opportunity to befriend Syllabo the Dragon, who is not only a friendly playmate but also a fantastic guide through the world of language and learning. Together, we’ll have a great time through games, songs, and creative activities. Ms. Ola, an experienced speech therapist, will lead the ‘Polonia Dragon’s Mouth and Tongue Gymnastics’, where children will refine their language skills. Our gathering aims to provide joy in learning and support the development of children’s speech and communication skills in a friendly, innovative, and engaging manner.

Polish Teachers Association Polish School SEN

Established in February 2010 by parents and educators with the common goal of educating the young Polish community residing in Ireland, the Polish School of the Educational Association of Teachers in Dublin offers a programme based on the curriculum provided by the Polish Ministry of National Education, which is continually enriched. With over a decade of experience in educating Polish students abroad, the school guarantees the highest level of education. The educational offering is extensive, encompassing Polish language classes, history, geography and mathematics. Additionally, the school offers sports activities, art classes, board games, logic games and speech therapy.

The Mother Tongues Festival is supported by

Mother Tongues Festival

Keep in touch

Scroll Up